Contacte      Castellano      Ajuda   

  Inici  >  Consulta >  Resultats de la consulta >  Detall de l'expedient >  Consulta de documents Tornar  
     Consulta de documents      
Índex
 
Documents
Premeu sobre el nom del document per a que es mostri en el visualitzador
  I.01.Marc territorial
  I.02.Sector en relació amb les Cabanyes
  I.03.Sector en l'ortofotomapa de Catalunya
  I.04.Incidència del planejament general en el sector
  I.05.Característiques topogràfiques i restes arqueològiques
  I.06.Estructura de la propietat del sòl
  I.07.Usos del sòl
  P.01.Proposta d'ordenació física
  P.02.Alineacions i paràmetres principals
  P.03.Sistemes i zonificació
  P.04.Xarxa viària.Rasants i seccions transversals
  P.05.Xarxa viària.Paviments, jardineria i mobiliari urbà
  P.06.Xarxes d'evacuació d'aigües i sanejament
  P.07.Xarxa de distribució d'aigua potable i reg
  P.08.Xarxa d'enllumenat públic
  P.09.Xarxa de distribució d'energia elèctrica
  P.10.Xarxa de telecomunicacions
  Document unitari
  Acord CTUB Completa condició eficàcia 22.07.2010
 
    
 
Actualitzeu l'Acrobat Reader a la darrera versió per optimitzar la visualització dels documents
Municipi: Les Cabanyes
Núm. expedient: 2008 / 030618 / B
Tema: Pla parcial urbanístic del sector 2, Parc de la Bassa
v.3.1.1 © 2011 Generalitat de Catalunya